+420 603 897 996
DOKUMENTACE - PROJEKT CHARVÁTY
Koordinační situační výkres - Charváty
Financování - přehled plateb po etapách stavby
Dokončovací práce - ceny
Popis hrubé stavby - standardní provedení
Parcely / ceny hrubé stavby
Technická infrastruktura - rozhodnutí - Charváty
Technická infrastruktura - situační výkres - Charváty
Katastrální situační výkres VODOVODU - Charváty
GP ZD A1-A8 - Charváty
CEZ smlouva - Charváty
CEZ uhrada 100% zálohy pro zasítování lokality Charváty
ČEZ NN Koordinační situační výkres - Charváty
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Charváty
Nabytí právní moci SP na vodovod a kanalizaci - Charváty
 

SITUACE - projekt Charváty

VIZUALIZACE

EXTERIÉRY

INTERIÉRY

1.NP

INTERIÉRY

2.NP

PŮDORYSY